Styrelsen

Karl Johan Bäckström ordförande 0340-651783  boa.backstrom@gmail.com
Ewy Eduards sekreterare  0760-500519  ewy.eduards@gmail.com
Karl Thorstensen kassör  info@isfold.se
Tiina Salo Johnsson vägfogde tiina.salo.johnsson@gmail.com
Barbro McAusland ledamot 0340-651334 +44-7944 630 160
Anette Regelbom suppleant

Revisor
Hans-Åke Fryklund

Patrik Edström (suppleant)

Valberedning
Vakant