Styrelsen

Karl Johan Bäckström ordförande 0340-651783  boa.backstrom@gmail.com
Marie Ingård sekreterare
Karl Thorstensen kassör  info@isfold.se
Tiina Salo Johnsson vägfogde tiina.salo.johnsson@gmail.com
Barbro McAusland ledamot 0340-651334 +44-7944 630 160
Ulla Wåhlin suppleant
Sverker Sagman suppleant

Revisor
Hans-Åke Fryklund

Anette Regelbom (suppleant)

Valberedning
Ylva Larsson