Styrelsen

Karl Johan Bäckström ordförande 0340-651783
Birgitta Odelstierna sekreterare 0340-651400 0707-263682
Karl Thorstensen kassör
Anne-Marie Lindeberg ledamot  0300-31672
Barbro McAusland ledamot 0340-651334 +44-7944 630 160
Patrik Edström ledamot 040-454946 0707-40 15 17

Revisor
Hans-Åke Fryklund

Anette Regelbom

Carina Sjöholm (suppleant)

Valberedning
Vakant – Styrelsen tillvaratar uppdraget gemensamt till dess att en valberedning kunnat rekryteras