Årsmöte 20210613 flyttat

Lokal för årsmöte 20210613 har flyttats med kort varsel till Falkasandsvägen 9 (Barbro McAusland). Tiden är ändrad till 13.30 för att de som inte fått meddelande härom skall hinna från folkhögskolan till ny möteslokal. Skyltning kommer även att finnas på folkhögskolan.

Årsmöte 2021

På grund av rådande situation med Covid-19 och de restriktioner som råder är årsmötet framflyttat på obestämd tid. Styrelsen följer utvecklingen och kommer att kalla samtliga medlemmar så snart läget tillåter. Vi undersöker även alternativa möjligheter till årsmöte.

Årsmöte 20190317

Ett välbesökt årsmöte beslutade bland annat om att ta in anbud för asfaltering av del av Falkasandsvägen.

Styrelsen vill också än en gång skicka med en fråga om valberedning.  Hör av er till Karl-Johan om ni vill ta på er detta uppdrag.

Protokoll, verksamhetsberättelse samt debiteringslängd hittar ni under Dokument&Protokoll.

Valberedning sökes

Då årsmötet inte kunde komma fram till en valberedning efterfrågar styrelsen förslag på personer till detta uppdrag. Förslagen behöver inkomma senast den 30 oktober 2017. Maila ditt förslag till Karl-Johan Bäckström på boa.backstrom@gmail.com eller någon annan i styrelsen.

Årsmöte 20170716

Söndagen den 16:e juli är det dags för årsmöte. Alla medlemmar i Gårda Brygga vägförening hälsas välkomna till Löftadalens folkhögskola sal A klockan 16.00.

Kallelse och verksamhetsberättelse återfinns under Dokument & protokoll.

Årsmöte 2016

Kallelse till ordinarie stämma 2016
Du kallas härmed till Gårda Brygga vägförenings ordinarie stämma 10.07.2016.

Plats: Löftadalens folkhögskola sal A (vätter mot havet).
Tid: Söndag 10:e juli med början kl 17.00.

Vi tänker använda oss av följande agenda:

1, Val av ordförande för stämman
2, Val av sekreterare för stämman
3, Val av två justeringspersoner för stämman
4, Föredragning av styrelsens och revisorns berättelser
5, Fråga om styrelsen skall ges ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
6, Behandling av styrelsens förslag och medlemmarnas motioner
(det föreligger inga styrelsepropositioner men en medlemsmotion angående
förbättring av Stockrosvägen mellan Rönnhagsvägen och Stenavägen)
7, Ersättningen till styrelsen och revisorerna för kommande verksamhetsår
8, Behandling av budget och debiteringslängd för kommande verksamhetsår
(styrelsens förslag innebär en sänkning av avgiften med en tredjedel)
9, Val av styrelse(fem ledamöter), suppleanter(tre) och styrelsens ordförande
10, Val av revisorer(två) och suppleanter(två)
11, Val av valberedning
12, Övriga frågor
13, Var och hur kan man ta del av stämmoprotokollet

Alla medlemmar är naturligtvis varmt välkomna och önskar man mer information om någon eller några punkter kontakta ordföranden Karl Johan Bäckström
på email: boa.backstrom@gmail.com så fyller vi i med detaljer.

Mycket välkomna

för styrelsen

Karl Johan Bäckström